Välkommen!

Vi som har gjort den här sidan heter Susanna Nilsson och Olof Wadell och vi är båda utbildade lärare. Under hösten 2009 vidareutbildade vi oss kring hur man kan använda IT och datorer som pedagogiska hjälpmedel. Som ett projekarbete skapade vi etikpainternet.se i samarbete med Enköpings kommun. Vi försökte med etikpainternet.se hitta en lösning på ett växande problem.

För dagens ungdomar är Internet en självklarhet och något som är en stor del av deras vardag.

Frågan vi ställde oss var hur mycket dagens lärare vet om den vardag som möter våra elever på Internet?

Efter att ha studerat många olika sidor som behandlar området, kände vi att det finns ett behov av en sida som enkelt och konkret ger lärare en inblick i problematiken. Vi vill även ge lärare hjälpmedel för att lära sina elever till att bli "nätsmarta".

Sidans struktur

På första sidan finns det sex rutor. Vi har valt ut sex ämnen som vi anser är viktiga för oss lärare att ha kunskap om. Ämnena är: Bilder, Musik och film, Mobbing, Våld, Gromning och Porr.

Under varje ämne hittar du rubrikerna case, du bör veta, utbilda dina elever samt läs mer.

Case: Under rubriken case hittar du ett fall som handlar om det berörda ämnet. Casen är påhittade men bygger i mångt och mycket på verkliga fall. Under rubriken Du bör veta följs sen caset upp.

Du bör veta: Här hittar du information som vi tror att du kommer att ha nytta av i ditt arbete som lärare.

Utbilda dina elever: För varje ämne har vi valt ut en övning som du kan göra med dina elever. Du bör alltid vara förberedd på att många elever har mycket stora kunskaper kring vissa ämnen. Med tanke på detta har vi utformat övningarna så att de främst ska vara hjälpmedel för att belysa problematiken för eleverna. Det handlar mycket om diskussion. Självklart kan du själv byta ut påståenden och liknande för att anpassa övningarna för dina egna elever.

Läs mer: Som vi tidigare nämnt är denna sida inte heltäckande. Därför har vi under denna flik samlat ett antal länkar som kan ge dig mer information kring ämnet.

Kontakta oss

Har du synpunkter, frågor eller förslag på hur vi kan göra sidan bättre så tar vi gärna emot dessa. Tveka inte att maila till: kontakt@etikpainternet.se