I Dagens Nyheters artikel kan vi läsa att var sjätte ungdom blivit utsatt för mobbning på Internet. Enligt undersökningen, som försäkringsbolaget If gjorde, har flickorna det värst. Var fjärde flicka i undersökningen har någon gång utsatts för en kränkning på Internet (DN20081208).

Mobbning på Internet brukar ofta kalls för e-mobbning men vad innebär detta begrepp?
E-mobbning omfattar den mobbing som förekommer på Internet och via mobiltelefoner. E-mobbning är något som ofta sker på elevernas fritid. Kunskaperna kring denna problematik är, enligt Friends (friends.se), begränsad hos dagens lärare.

E-mobing kan vara allt från upprepade kränkningar via email till att man lägger upp en kränkande bild på en person på Internet.

En stor skillnad mellan vanlig mobbing och e-mobbing är att en enstaka företeelse i verkliga livet inte kan klassas som mobbing medan det på Internet kan göra det. Lägger man till exempel upp en bild på nätet vid ett tillfälle kan detta klassas som mobbing. Detta har att göra med spridningseffekten på nätet. En bild som läggs upp på Internet kan sprida sig otroligt snabbt, vilket kan få oanade konsekvenser för den utsatte.

Idag används många olika typer av e-mobbning. Det är viktigt att vi som lärare är medvetna om dessa. Här kommer några exempel:
• Hotelser i olika former (kan till exempel skickas via email, sms eller gästböcker)
• Kränkande kommentarer i till exempel bloggar eller i gästböcker
• Kränkande bilder och filmer som läggs ut på nätet (till exempel på youtube)
• Personer kan bli lurade på information genom falska identiteter

Anledningen till att mobbningen på Internet vuxit så snabbt bland ungdomar, är förmodligen för att de flesta tror att man är anonym på Internet. Detta stämmer dock inte. I nästan alla fall går det att spåra den som mobbat via IP adressen (ett nummer som varje server på Internet tilldelas).

Om en elev kommer till dig och säger att han/hon blivit utsatt för e-mobbning bör du först och främst säga åt eleven att spara alla mail, sms eller mms. Sker kränkningen på en sida på Internet måste man göra en kopia av sidan. Detta gör man enklast genom att ta en skärmdump. (Att ta en skärmdump gör man genom att trycka på knappen print screen längst upp till höger. Gå sedan in i ett Word dokument och tryck Ctrl + v. Då klistras en kopia av sidan in i Word dokumentet. Spara sedan dokumentet.)

För att förhindra e-mobbning i skolan bör du försäkra dig om att dina elever aldrig lånar ut sitt personliga Internet konto till någon.

I lagens mening är det ett lika stort brott att kränka någon på Internet som i verkligheten.

Caset

I vårt case luras en ung pojke att skicka över bilder på sig själv. Dessa bilder publiceras sedan av personerna som lurat pojken. I just detta fall kom det inte in någon polisanmälan. Varför vet vi inte, men man kan misstänka att det antingen beror på okunskap eller på rädslan för att bli utsatt igen. Skolan/familjen/pojken kanske inte hade vetskap om att denna typ av fall faktiskt går att lösa genom att spåra IP-adresser? Pojken eller hans familj kanske var oroliga att en anmälan skulle leda till ytterligare besvär?

Källor

www.friends.se (2009-11-26)

http://www.dn.se/nyheter/sverige/var-fjarde-flicka-mobbad-pa-natet-1.472465 (2009-11-26)