Om du använder bilder som du inte har tillåtelse att använda så bryter du mot upphovsrättslagen.
Detta beror på att skaparen av ett verk (bild, musik eller film) själv har fullständiga rättigheter att bestämma hur verket skall spridas.
Detta innebär att du måste vara försiktig när du vill använda dig av eller lägga upp bilder på nätet. Idag är gängse uppfattning bland oss lärare att man kan använda bilder från Internet hur man vill. Vi ser dock i caset att det kan gå illa om man använder sig utav bilder som man inte har tillåtelse att använda. Även fast det är extremt ovanligt att denna typ av fall blir anmälda så är det fortfarande ett brott och det är viktigt att vi som lärare är medvetna om detta.

Använda bilder från Internet

Upphovsrättskyddade bilder från internet får användas för privat bruk. Man får även kopiera dessa bilder, men endast i ett begränsat antal upplagor.

Enligt det så kallade ”bonusavtalet” har lärare rätt att använda bilder från Internet i undervisningen till exempel i en PowerPoint presentation. I anslutning till bilden bör dock upphovsmannens namn samt källa finnas. Detta material får dock inte läggas upp på Internet, inte ens på skolans eventuella intranät.
Notera här att bonusavtalet inte ger tillstånd att scanna in bilder från till exempel en bok för att sedan använda. Om man vill göra detta bör upphovsmannen ifråga kontaktas.
OBS! Detta gäller inte för elever. Om elever vill använda en bild från Internet, för att visa för klassen, så måste upphovsmannen kontaktas.

Publicera bilder på Internet

Vill du eller dina elever lägga upp en bild på Internet, så görs denna tillgänglig för allmänheten. För att göra detta krävs alltid ett godkännande av upphovsmannen.

Har du själv tagit bilderna är det du som bestämmer om du vill lägga ut dem på Internet eller inte. Observera att om du fotograferat någon annan persons material, som är skyddat av upphovsrätten, så måste du fråga denna om lov.

Är det personer med på bilden som du tagit bör du fråga dessa om lov innan du lägger ut bildet på nätet. Du får aldrig lägga ut en bild som är kränkande. Det kan till exempel ses som kränkande om en person är naken, berusad eller blir retad. Lägger man ut en sådan bild på Internet bryter man mot PuL (personuppgiftslagen).

Du som är anställd på en förskola eller skola i Enköpings kommun ska ta kontakt med Tomas Frisk eller Ulrika Thilén före publicering av bilder på förskolans eller skolans webbsida. Dessa personer når du via First Class.

Här kan du hitta bilder som du får använda

Det finns sidor på nätet där man får ta bilder gratis, utan att behöva fråga om lov.
Några exempel på sådana sidor är:
www.google.se (OBS!! Du måste göra en enkel inställning för att hitta lagliga bilder på google. Tryck på bilder längst upp till vänster. Tryck sedan på avancerad bildsökning längst ut till höger. I rullgardinsmenyn längst ner till höger väljer du sedan ”som får användas”.)
www.sxc.hu
http://www.multimedia.skolverket.se/scripts/view/bildarkiv.asp?i
http://www.fotofinnaren.se/

Case

För att undvika att du själv ska hamna i en liknande situation som läraren i vårt case gäller det att vara försiktig. I din undervisning får du använda dig utav bilder från internet, men så fort det inte handlar om ett slutet sällskap (din klass) längre, så gäller inte detta. Det betyder altså att du ska akta dig för att använda bilder från internet i till exempel veckobrev och andra lappar du skickar hem till föräldrarna. Vill du använda bilder så ska du se till att ta dem från tillåtna sidor (se ovan).

Källor

http://kollakallan.skolverket.se/upphovsratt/bilder/ (2009-11-26)