Grön, gul eller röd bild?

Övningen syftar till att göra eleverna uppmärksamma på vad som gäller kring bilders upphovsrätt.
Eleverna får i läxa/uppgift att ta med sig en bild. Det får vara vilken typ av bild som helst och den får föreställa vad som helst. Förhoppningsvis tar eleverna med sig en rad olika bilder, till exempel fotografier som man tagit själv, fotografier som någon annan tagit, bilder som är utskrivna från Internet, planscher med mera. Ett tips är att du själv tar med dig ett antal bilder så att du kan låna ut ifall någon elev glömt och även för att garantera spridningen på olika typer av bilder.
Börja sedan lektionen med att låta eleverna plocka fram sina bilder och visa dem för varandra.
Nu går det ut på att eleverna ska försöka sortera bilderna i olika grupper. Dessa grupper har du, innan lektionen, markerat antingen på en vägg eller genom att ställa fram tre olika bord. En grupp ska vara grön, en gul och en röd.
Frågan du ställer till dina elever är om de skulle få publicera den bild de har med sig på Internet?
Eleverna får sätta upp/lägga sin bild där det tror att den hör hemma. Grönt = ja, gult = tveksamt eller rött = nej.
Diskutera sedan resultatet och hjälp eleverna med information. Målet är att alla bilder ska sitta/ligga i det fällt där de hör hemma när lektionen är slut.

Exempel som kan bli aktuella

• Om en elev har med en bild på sig själv är det lätt att tro att denna hör hemma i den gröna gruppen. Detta är dock inte helt sant. Det är alltid den person som tagit bilden som är upphovsman till den. Förmodligen är det inte eleven själv som tagit bilden på sig själv, vilket innebär att den måste fråga fotografen om lov för att få publicera denna.
• Har eleven med sig ett fotografi som den själv tagit får den lov att publicera detta.
• Bilder som är utskrivna från Internet är ett direkt lagbrott att publicera så vida man inte skrivit ut bilden från en tillåten sida,* eller frågat upphovsmannen om lov.
• Planscher får man varken kopiera eller lägga upp på Internet.

* Exempel på tillåtna sidor:

www.google.se (OBS!! Du måste göra en enkel inställning för att hitta lagliga bilder på google. Tryck på bilder längst upp till vänster. Tryck sedan på avancerad bildsökning längst ut till höger. I rullgardinsmenyn längst ner till höger väljer du sedan ”som får användas”.)
www.sxc.hu
http://www.multimedia.skolverket.se/scripts/view/bildarkiv.asp?i
http://www.fotofinnaren.se/