......

Ordet gromning kommer från engelskan, det betyder ungefär putsa eller fixa. I engelskan skiljer man på social gromning och child gromning. Social gromning är till exempel när en kille rakar sig. Child gromning betyder att man förbereder övergrepp på barn. I dagens Sverige används ordet nästan enbart med åsyftning av den senare betydelsen.
Man har under hösten (2009) i Uppsala Nya Tidning kunnat följa en artikelserie om gromning. Bland annat har man kunnat läsa om den 50 åriga tvåbarnspappan Anders, som stämde träff med en fjortonårig tjej utanför en högstadieskola. Det Anders inte visste vara att den han chattat med inte var en fjortonårig flicka, utan UNT:s reporter. Anders hade skrivit att han var beredd att betala 1000 kronor för att få ha sex med flickan. (www.unt.se)

Vi testade artikelns trovärdighet och resultatet presenterade vi i ”caset”. På en minut var det över 20 stycken som kontaktade oss.   

Gromning är alltså att ta kontakt med ett barn, skapa en relation med barnet och i sexuellt uppsåt arrangera en träff med barnet. Gromning är inte enbart kopplat till Internet utan gromning kan även vara att ta kontakt med ett barn i till exempel en simhall eller på en lekplats.

detta kan ske på många olika sätt. Vanligt är tillexempel att man utger sig för att vara av samma kön som den man tar kontakt med och ber personen skicka bilder på sig själv mot att man fyller på till exempel deras kontantkort på mobilen. Ett annat vanligt exempel är att personen utger sig för att vara fotograf eller att han jobbar för en modellagentur och vill ta några bilder.
På Internet kan detta inträffa på olika chatforum som till exempel snyggast.se, playahead.se eller lunarstorm.se.
Polisen menar att i nästan alla fall när en vuxen tar kontakt med ett barn över nätet så görs detta med avsikt att begå brott.

Här nedan följer fyra bra tips kring hur du som lärare kan hjälpa dina elever.
• Lär eleverna att de aldrig ska lämna ut sitt namn, telefonnummer eller andra uppgifter, till främmande personer på Internet såväl som i vekliga livet.
•Se till att elever är uppmärksamma på om vuxna söker fysisk kontakt.
•Försök att öka elevernas förtroende för dig och andra vuxna i dess närhet, så att de vågar berätta och be om hjälp om det skulle hända något.
Ett sätt att öka förtroendet kan vara att våga tala om sex med elever. Upplys dem om de har frågor. Tabubelägg inte. Försök komma från känslan av att det är pinsamt att prata om den här typen av frågor.

Enligt Riksförbundet för sexuell upplysnings (RFSU) hemsida löper vissa grupper av barn extra stor risk för att bli utsatta för gromning. Dessa grupper är barn som drar sig till vuxna människors uppmärksamhet. Barn som är utsatta, ensamma, oälskade. Barn med olika typer av svagheter. Barn som är impopulära och barn med ensamstående föräldrar.

Caset

Gromning är ett relativt nytt begrepp, men tyvärr blir det vanligare och vanligare att barn utsätts för detta. I caset kan du läsa om hur vi gick ut på en sida för att se hur pass lätt det var att få kontakt med någon. Vi var inte alls beredda på det resultat vi fick. På mindre än en minut, utan att vi själv sagt någonting, hade cirka 20 personer kontaktat oss. Det du som lärare kan göra för att hjälpa dina elever är att informera dem om detta. Troligtvis är det framför allt okunskapen som gör att så många barn blir lurade. Du kan till exempel använda dig utav vår övning för att göra dina elever medvetna om detta.

Källor

http://www.rfsu.se/gromning_bakgrund_och_fakta.asp (2009-11-17)

http://www.dn.se/nyheter/sverige/gromning-ska-ge-ett-ars-fangelse-1.485712 (2009-11-17)

http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=77-AV_ID=974928,00.html(2009-11-17)