......

Vad förknippas ordet med?

Tanken är att du som lärare ska få ett uppfatning om hur många av dina elever som vet vad gromning är. Troligt är att en inte allt för stor del av eleverna vet vad ordet betyder eller vad det innebär. Det är egentligen här problemet ligger. Då man hör talas om gromningfall undrar man ofta hur barnen ”går på” lockelserna. Sannolikt är det på grund av okunskap.
Eleverna behöver papper och penna.

Alternativ ett
Du skriver ordet gromning på tavlan. Sedan ska eleverna rita en bild eller skriva något som de förknippar med ordet gromning. Vet de inte vad gromning är så får de gissa eller hitta på något. Säg att de har en minut på sig.
Därefter delar du upp klassen i mindre grupper där eleverna får berätta för varandra hur de tänkt. Kanske kan de tillsammans komma fram till vad gromning egentligen är.


Alternativ två
Inled lektionen med att fråga hur många av eleverna som kan förklara för dig vad ordet gromning betyder. Efter detta läser du upp artikeln från UNT (du hittar den som länk under ”läs mer”) för eleverna. Detta gör att alla elever är medvetna om vad ordet innebär innan de ska rita eller skriva något om det. Dock är det fortfarande bra att låta eleverna tänka efter och reflektera själva en stund innan de sätter sig i grupperna. Då eleverna diskuterat färdigt i smågrupperna är det bra att avsluta lektionen med en helklassdiskussion runt ämnet. (Förslag på frågor att lyfta hittar du nedan.)

Exempel på frågor att ta upp:

Vad är gromning?
Vilka är utsatta?
Var händer det?
Hur blir man lurad?
Har någon hört talas om någon som råkat ut för gromning?
Tror du att du själv skulle kunna bli lurad till något sådant?