Musik

Om du och dina elever har skrivit egna låtar och gjort egen musik som ni sedan spelat in är det ni som är upphovsmän och bestämmer vad ni vill göra med ert verk.
Vill ni däremot använda andras musik i klassrummet eller skolan gäller det att veta vad som gäller.

Så länge kommunen har ett STIM-avtal (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) så är det mesta gällande att lyssna på- eller spela upp skyddad musik tillåtet. Vill ni lyssna på cd skivor eller på radio (medan programmet sänds) i klassrummet så går det bra. Du får däremot inte spela in ett radioprogram, för att spela upp det för dina elever vid ett senare tillfälle, om inte skolan har ett så kallat skolbandningsavtal.

Ska ni sätta upp en elevkonsert eller liknande finns vissa krav för att ni ska få använda skyddad musik. Ni får inte ta betalt av besökarna och det får vara högst 300 personer i publiken.

STIM avtalet innefattar inte musikaler. Vill ni sätta upp en musikal så måste ni ta kontakt med STIM.

Att spela in egna framföranden, med skyddad musik, är ok i undervisningssyfte. Ni får dock inte spela in en skiva som ni sedan säljer.

Att lägga ut musik (som är skyddad) på Internet är olaglig, även om de är en elev som sjunger. Det är även olagligt att lägga upp ett arbete eller en presentation på Internet där eleven har lagt in bakgrundsmusik.

På  http://www.multimedia.skolutveckling.se/Arkiv/Musik/ kan du hitta musik som är gratis och tillåten att använda.

Det går att ansöka hos STIM om Internetlicens för att få lägga upp musik.

Att ladda ner musik från Internet som är olagligt uppladdad, det vill säga upplagd av någon annan än upphovsmannen, är givetvis inte tillåtet. Däremot går det bra att ladda ner musik som man betalt för.

Som lärare har du rätt att använda dina egna inköpta cd-skivor i undervisningen.

 

Film

De flesta lärare är medvetna om att man inte får visa vilka filmer som helst i skolan. Filmer som du köpt för privat bruk eller lånat på ett bibliotek är exempel på sådant du inte får visa för dina elever.

Självklart får du visa filmer som klassen själv har skapat. Alla bilder, ljud och texter i filmen måste då vara egna.

Du kan alltid låna filmer från kommunens AV-central. Dessa filmer får du visa i klassrummet.

Man kan också hyra filmer som är till för visning för skolklasser av till exempel Swedish film (http://www.swedishfilm.se/licens/), skolfilm (www.skolfilm.com) och SLI (www.sli.se).  

Av Swedish film kan du också köpa tillstånd att få visa filmer, som du köpt eller hyrt för privat bruk, för din klass. Mer om detta kan du läsa på http://www.swedishfilm.se/.
Hade läraren från vårt case haft ett sådant tillstånd, hade det varit ok att visa filmen för sina elever.

Du får spela in en film hemma för privat bruk. Däremot får du inte ta med din inspelade film och visa i skolan.

Att ladda ner film från Internet är tillåtet om du betalt för det eller fått godkännande av upphovsmannen. Om filmen är olagligt uppladdad (uppladdad av någon annan än upphovsmannen) får du vare sig ta hem filmen för privat bruk eller för att visa i skolan.
Du får givetvis inte heller sprida material som läraren i caset gjorde med filmen ”Hipp Hipp Hora”.

Egen inspelning av till exempel en pjäs som man satt upp i skolan är tillåtet om filmen inte sprids eller kopieras. Den får alltså bara användas i undervisningssyfte.

Caset

Förhoppningsvis är det inte många lärare som laddar upp sina privata filmer på internet och på detta sätt bryter mot lagen. Däremot kanske du någon gång har tagit med en privat film och visat för din klass? Eller du kanske bett en elev att ta med en film till klassens timme? Detta är inte tillåtet. Vill du visa film i klassen ska du vända dig till kommunens AV-central.

Källor

http://kollakallan.skolverket.se/upphovsratt/musik (2009-11-26)

http://kollakallan.skolverket.se/upphovsratt/filmer (2009-11-26)