Test

Denna övning går ut på att testa elevernas kunskap kring fildelning och kopieringsskydd gällande musik och film. Nedan ser du en bild som länkar dig till ett test som bredbandsbolaget har på sin hemsida. Testet består av åtta frågor. Berätta för eleverna att ni ska ta reda på hur mycket de vet om fildelning.

Alternativ ett (tillgång till kanon)
Öppna testet med hjälp av kanonen. Låt eleverna läsa igenom frågan och be dem sedan att räcka upp handen vid det svarsalternativ de tror är rätt. Du klickar i det svar som får flest röster. När du fyllt i svaret kommer det att komma upp en sida som berättade om ni hade rätt eller fel. Det står även en kort förklaring till svaret. Låt eleverna läsa igenom svaret och gå sedan vidare till nästa fråga.

Alternativ två (ej tillgång till kanon)
Läs upp frågorna för klassen. Efter varje fråga får eleverna räcka upp handen på det svarsalternativ de tror på. Du klickar i det svar som får flest röster. Det kommer då att stå om detta svar var rätt eller fel. Det finns även en förklaring till svaret. Berätta för eleverna vilka som hade rätt och läs förklaringen högt för eleverna.När ni gått igenom alla frågor berättar du för klassen hur många rätt ni fått ihop tillsammans. Du kan även fråga om det var någon som själv hade alla rätt. Efter detta är det ett bra tillfälle att starta en diskussion eller att informera dina elever mer om fildelning och kopieringsskydd.