Enkät

Enkäten nedan delas ut till eleverna i klassen. Var noga med att påpeka att formuläret skall fyllas i enskilt. Enkäten består av ja- och nej frågor.

Alternativ ett
Du samlar in formulären och sammanställer resultatet till statistik. Denna statistik används sedan som ett underlag för diskussion i klassen/gruppen.

Alternativ två

Du samlar in alla enkäter. Blanda dem och dela sedan ut dem igen. Därefter läser du upp frågorna och eleverna får räcka upp händerna på det svarsalternativ som är ikryssat på enkäten de har framför sig.

Anledningen till att det är bra att använda sig utav en egen enkät, istället för att ta upp redan färdig statistik är att det blir mer effektfullt för eleverna. Säg att hälften av eleverna har fyllt i att de någon gång tittat på porr. Genom sammanställning eller handuppräckning visar du eleverna hur det ser ut i deras egen närhet, istället för att de får höra att hälften av alla ungdomar i Sverige någon gång tittat på porr.